15 thoughts on “THVL l Mẹ chồng nàng dâu – Tập 6

  1. Coi vậy thôi chứ trong 3 cô con dâu thì m thấy chỉ có lụa là dễ thương thật thà ngay thẳng có sao nói vậy . Thấy tính tình của lụa i chang m luôn m cũng vậy k thích nịnh nọt lấy lòng người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *