1 thought on “THVL | Dinh dưỡng đối với bệnh sỏi túi mật | Sống khỏe mỗi ngày – Kỳ 369

  1. Bệnh sỏi và sỏi túi mật, hái trái sung nấu uống nước 1,5lit mỗi ngày 1-4 tháng sẽ hết bệnh, mỗi lần nấu 4 lạng cắt làm đôi mà nấu, hay tham khảo những trang web khác nói ve trái sung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *