47 thoughts on “THVL | Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ | Tập 8: Tấm Cám – Nam Thư

  1. Chị Nam Thư diễn kém Hải Triều ở chỗ gào thét quá nhiều ( dư muối rùi)…Giá như chị ấy tiết chế được điều này thì okey số 1 luôn rồi…😘

  2. Đến bây giờ vẫn lục chị nam thư ra xem cho đỡ ghiền. Chị ơi ra tác phẩm mới cho e ghim đi chị. Ai đồng ý dơ tay

  3. có ai để ý từ 04:27 hk 2 thằng đó thường xuyên xuất hiện ở phố đi bộ bụi viện nek, thằng kia xấu vl mà còn hay làm màu

  4. Nhìn Hải Triều. Mắc Cười wwa.. Cười lớn wa.. Những người xung quanh tưởng tui khùng 😂😂😂😂😂😂😂

  5. khán giả diễn chuẩn hơn diễn viên rồi, còn khăn bay lần thứ nhất thì thấy cũng sợ những bay lần thứ 2 hết hay rồi, vì vải nó bay cùng 1 chiều,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *