2 thoughts on “THVL | Chuyện cảnh giác: Mua bán nhà đất ngỡ chắc ăn vẫn bị lừa

  1. Xin cho em họ ở 3 tháng . Ông mua nhà bảo hết 6 tháng mới qua đòi nhà. Rồi ông chủ nhà cũ lại bảo cách đây vài tháng 😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *