19 thoughts on “Thử thách độ tập trung của mấy anh chiến sĩ

  1. lúc bị bé đen liếm mặt, nhìn anh í cứ như kiểu "DM con cẩu này m có thể bước ra để t tập trung được ko chứ M, đúng là m, mày quá cute rồi con ạ!"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *