22 thoughts on “Thu hoạch rau sà lách, cần nước, cải xanh!#16 ! Harvest vegetables! Thanh Nguyen!

  1. Thu hoạch rau và salát thích quá chú oi. Con con ít nha chú. Thèm quá chú. Ăn với bánh xèo 👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *