21 thoughts on “Thư Giãn Cuối Tuần – Trộm Đêm Cướp Ngày

  1. ngày xưa "cướp đêm là giặc cướp ngày là quan",bây giờ quan chức lãnh đạo ,lợi ích nhóm- đảng cướp cả ngày lẫn đêm,thậm chí cướp hợp pháp

  2. Bản này là bản gốc. Bản Tự Long Xuân Bắc Quang Thắng Vân Dung (Trộm ngày) là bản cover lại nhưng mình thấy bản cover lại hay hơn. Bản này hơi cứng. Bản kia đi sâu vào lòng người hơn. Chắc cùng kịch bản của VTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *