21 thoughts on “Thay Đổi Giao Diện Win 10 Theo Cách Mới Lạ-Simple Desktop Make Windows Look Better

  1. cái thanh của rocketdock nó bị ẩn hoài là sao ad nhỉ? mỗi lần thoát ra desktop là nó biến mất tiêu. Có ai bị giống vậy không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *