Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên WindowsChange date-time format in Windows
ĐỊNH DẠNG NGÀY TRONG WINDOWS
., /, – dấu cách ngày
ví dụ: ngày 20 tháng 12 năm 2014
20.12.2014
20/12/2014
20-12-2014
20-12/2014
20.12-2014…..
Định dạng ngày
* d : hiển thị ngày 1 chữ số nếu chữ số đầu tiên là con số 0:
ngày 15 tháng 3 = 15
ngày 5 tháng 3 = 5
* dd:hiển thị ngày 2 chữ số:
ngày 15 tháng 3 = 15
ngày 5 tháng 3 = 05
* ddd: hiển thị thứ trong tuần viết tắt:
thứ Hai: Mon
* dddd: hiển thị thứ trong tuần viết đầy đủ:
thứ Hai = Monday

Định Dạng Tháng
* m : hiển thị tháng 1 chữ số nếu chữ số đầu tiên là con số 0:
ngày 15 tháng 3 = 15/3
ngày 15 tháng 10 =15/10
* mm: hiển thị tháng hai chữ số:
ngày 15 tháng 3 = 15/03
ngày 5 tháng 10 = 15/10
* mmm: hiển thị tháng dạng chữ viết tắt:
tháng Hai: Jan
* mmmm: hiển thị tháng dạng chữ viết đầy đủ:
tháng Hai = January

Định Dạng Năm
* yy: hiển thị năm dạng 2 chữ số:
năm 2014: 14
* yyyy: hiển thị năm dạng 4 chữ số:
năm 2014: 2014

ĐỊNH DẠNG GIỜ TRONG WINDOWS
* H: 24 giờ
3 giờ 30 phút sáng = 3:30
3 giờ 30 phút chiều = 15:30

* h: AM/PM 12 giờ
3 giờ 30 phút sáng = 3:30 AM
3 giờ 30 phút chiều = 15:30 PM

* s; m; h; H: chỉ hiện 1 chữ số nếu số đầu tiên là 0
ví dụ: 4 giờ chiều 20 phút 5 giây
h:m:s = 4:20:5 PM
H:m:s = 16:20:5
ss; mm; hh; HH: định dạng 2 chữ số
ví dụ: 4 giờ chiều 20 phút 5 giây
hh:mm:ss = 04:20:05 PM
HH:mm:ss = 16:20:05

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

1 thought on “Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *