14 thoughts on “thay cuộn dây quạt điện

  1. Ai thông não hộ đoạn từ 6:35 đến 7:35 , đo cả 2 dây đều thông mạch thì biết tđn đây nào là dây cấp nguồn, dây nào dây ddieuf khiển ???????????????????

  2. Huỳnh cho mình hỏi quạt của mình số 1 chạy 3 giây đứng, số 2,3 chạy bình thường. Gắn motơ khác chạy đủ 3 số. Vậy là hư gí ?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *