Tháp Chăm – Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam – Virgo vlogĐược khởi công xây dựng từ năm 2008 đến ngày 23/11/2012 Quần thể Tháp Chăm được khánh thành. Những nghi thức quan trọng như hô thần nhập tượng, …

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

Leave a Reply