44 thoughts on “Thánh Sò DJ Số 1 Việt Nam , Mời Các Bạn Thưởng Thức

  1. Chời ơi chời có ai nghe khúc cuối hông… Nếu nghe cho mình hỏi con diễn Viên đó tên j mà la nghe thốn vãi. Vietsub chắt rồi 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *