24 thoughts on “Thần Đồng Đất Việt | Con Ma Dưới Ao | Phim Hoạt Hình Chanel

  1. Đã là phim ngày xưa mộc mạc chân quê thì không nên dùng những từ ngữ hiện đại nhé, chả ra làm sao cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *