THẦN CHẾT Đã Ngủ Quên, Cao Thủ Leo Dừa Gặp Sự Cố Lúc Leo Cây. May mắn Đã vượt qua .Thanh Hoai KGĐốn 25 cây cau vua .đến cây cuối cùng Do cây lớn và trơn .nên đã gặp sự cố may mắn đã mĩm cười anh đã cố gắn vượt qua.
THẦN CHẾT Đã Ngủ Quên, Cao Thủ Leo Dừa Gặp Sự Cố Lúc Leo Cây ,Thanh Hoài KG sẽ cập nhật nhiều video .Bảo vệ động vật và môi trường. giải trí độc và lạ.Về con người .săn bắt và hái lượm. Sinh vật. Đồ vật. Võ thuật …để phục vụ nhu cầu giải #UCjIzUpi4VBlK2Ob9q-LcrJw?view_as=subscriber
* Thanh Hoai KG will update many videos. Animal and environmental protection. poisonous and strange entertainment. About people, objects, hunting and gathering. Creature. Items. Martial arts … to serve entertainment need
_ Hãy Đăng ký( subscribe) Để cập nhật nhiêu video mới nhất
_ Please Register (subscribe) To update the latest videos
_

_ Facebook;
_Twitter;

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://arabsn.net/category/lam-dep/

12 thoughts on “THẦN CHẾT Đã Ngủ Quên, Cao Thủ Leo Dừa Gặp Sự Cố Lúc Leo Cây. May mắn Đã vượt qua .Thanh Hoai KG

  1. Công việc leo dừa của anh Núi là sở trường nhưng cũng pải giữ an toàn cho chính mình…chúc anh Núi nhiều mai mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *