9 thoughts on “Test súng bắn bi sắt. Hà Nội – Lạng Sơn nhận thanh toán. Còn tỉnh xa. Chuyển khoản cứ alo nếu cần

  1. M84 cho mình xin hỏi bạn bán giá bao nhiêu một khẩu vậy?
    M1911 nhờ bạn cho mìh biết giá vs nha!
    Cảm ơn bạn nhiều ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *