5 thoughts on “Test loa pioneer S- 933 + 907L EXTRA + CD maran 94 lh _ 0948 403 966 _ 0989 723 148

  1. Kết em pioner 933 này lắm rồi đấy nhưng đk chưa cho phép , chỉ ngắm thôi vậy . Chúc cửa hàng âm thanh đức hạnh luôn đắt hàng nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *