19 thoughts on “Test camera samsung note 9 cảnh ban đêm ngang ngửa IPhone x #hungTV

  1. good video
    베트남인가 보네요 베트남 한번가보고 싶었는데, 다음에 꼭 기회가 되면 한번 가볼려구요
    밤거리가 한산하네요
    사람들이 거의없어요 새벽에 찍었나 봐요

  2. Mình đang dùng note 8. Thấy quay cũng đẹp lắm rồi. Đang phân vân có nên lên hẳn note 10 hay không nè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *