20 thoughts on “tat update win 7-Tắt chế độ tự động update của win 7

  1. A ơi a còn online không cứu em với
    Xài win crack giống a chót dại update giờ máy bị lỗi nó cứ auto vào tap trình duyệt của máy k tắt dc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *