Tập 25: WORD Đề 5 Tô màu cho Drop Cap, TAB trong table – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bảnBạn sẽ được hướng dẫn tự học để lấy chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Khóa học này hoàn toàn miễn phí. Dù bạn không biết gì về máy tính, hãy cứ học, tôi sẽ chỉ cho bạn biết mọi thứ dư sức đê đi thi và đi làm việc sau này.
Tập 25: WORD Đề 5 Tô màu cho Drop Cap, TAB trong table – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Hoặc Xem toàn bộ khóa học:
Link tài liệu:
Keyword: chứng chỉ tin học, tin học bằng A, bằng B tin học, tự học tin học, chứng chỉ công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, tự học máy tính, phổ cập tin học,…
Tải đề tham khảo

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

6 thoughts on “Tập 25: WORD Đề 5 Tô màu cho Drop Cap, TAB trong table – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

  1. Màu của khung chứa chữ cái định dạng Drop cap nằm trong Border and Sharding gần tùy chọn Width đó anh!!!

  2. Mình làm dropcap cho chữ 'Đ" bên cột thứ 2 nhưng hong được mà nó gây ra dropcap cho chữ "Q" bên cột 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *