Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di độngTạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 1

Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 2

Parse Json với Retrofit và sử dụng phương thức GET và POST với Retrofit trong android

Website:
FB:
G+:
Email: contact@ntcde.com

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

1 thought on “Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động

  1. Sao của mình khi click vào get by id với getall nó không hiện gì hết, khi insert cũng không được luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *