5 thoughts on “Tạo chuyên mục, thêm bài viết trong wordpress

  1. sao e làm ban đầu nó bình thường xong lúc sau nó có chuyên mục con mà qua giao diện chính nó ko hiện lên là sao a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *