6 thoughts on “Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong Power point

  1. anh ơi, khi e khoanh vùng các đáp án và chọn animation để tạo hiệu ứng cho chúng thì lại thành tạo hiệu ứng cho cả slide đó, e thực hiện mấy lần rồi mà không tạo đc riêng phần đáp án, anh giúp e với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *