6 thoughts on “Tại Cao Bằng: Mưa lũ kéo dài nhấn chìm gần ngàn ngôi nhà

  1. MUA LU NGAP DAN PHAI CHIU VI NGUOI DAN THIEU Y THUC KO MUA LU CHONG LU ; BAY GIO CO QUOC HOI LO MUA LU CHONG LU THEM DAU VAO LA CO CHONG LU NGAY ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *