Thẻ: review đi úc

Show Posts in

Quạ – Điềm xui xẻo hay CHIM THIÊN TÀI

Ai thấy việc nâng cao dân trí mình đang làm có ý nghĩa thì có thể donate qua – Paypal: dualeone@gmail.com . Nhớ send qua hình thức bạn bè, sẽ không tốn phí. Send kiểu hàng hoá dịch vụ nó trừ phí đó. – Momo: 0932539510 , Nguyễn …