Thẻ: khu review phương nam

Show Posts in

Review phượng hoàng cổ trấn | The Traveler

Phượng hoàng cổ trấn ở trương gia giới là 1 địa điểm rất nổi tiếng. Có núi thiên môn sơn rất rộng lớn, người ta bảo để đi hết khu du lịch núi thiên môn sơn phải đi hết 2 ngày. Du lịch trung quốc ngay càng mở …