24 thoughts on “Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe [Phần 3] Truyện ngôn tình hay [Phần Đáng Nghe Nhất]

  1. mình thích nghe thể loại xuyên không hay mà sạch như vậy nè .chứ đừng như truyện giờ lành trộm yêu nói thật là mình nghe đến đâu nổi da gà đến đó mình nghe có một tập là không dám nghe tập thứ hai

  2. hạ……..hà……. có rồi ..có rồi …. up nhiều nhiều đi bạn …… cũng cảm ơn bạn nhiều nha…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *