10 thoughts on “tạo chử chạy trong sline

  1. Có bạn nào biết cách tạo hiệu ứng cho chữ xuật hiện lần lượt ra được không ạ. Mình cảm ơn trước.

  2. cái này hồi 2003 cũng có riêng 1 phần
    cái này dành cho phần nhấn mạnh thôi….
    chứ ý mình là cái khi mà slide xuất hiện thì click chuột chữ sẽ chạy từng dòng như 2003 đó bạn
    cái đó thì sẽ nhiều kiểu chạy chữ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *