5 thoughts on “sủng phi của pharaoh || chap 65 – chap 66

  1. Truyện tình này sảy ra nhiều bi kịch quá. Hởi thế gian tình yêu là gì mà khiến cho ta phải chết đi sống lại

  2. Nhân vật quan trọng trắc là N9 chu ai,a tóc trắng xuất hiện rồi đó.mong chờ tập sau quá đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *