4 thoughts on “Sủng Phi Của Pharaoh Chap 51 đến 55 (Link khuyến mại các thể loại, click ở đây)

  1. Sau này nu9 có thai vs na9 song sinh 2 bé trai gióng na9 sau sinh đuoc 1bé gái gióng Ivy y đúc , ròi vè sau nu9 bį bęnh tim thòi đąi na9 ko thê chuã khõi nu9 wa đòi và cô con gái nu9 có khã năng bį bęnh gióng mę nên na9 đã đi cùng vs bé đén tg cuã chį đê chuã bęnh cho con , na9 đi đén khu di tich ghi vè thòi cua anh thì vô tình nhìn tháy nu9 nhung chį ko nhąn ra anh nu9 đi luót wa anh , khi nu9 đi vào bęnh vięn láy thuóc khi đi ngang phòng con na9 vs chį thì vô tình nhìn tháy 1 cô bé rát gióng mình và biét cung bęnh gióng chį và chį dàn dàn nhó ra ( thięt ra thì nu9 chi way vè noi bát đàu quên tát cã nhung cân bęnh nu9 vãn còn nhung ko hè năng , hihi ý tuõng cua mį thôi😁)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *