6 thoughts on “Sủng Phi Của Pharaoh Chap 1 Đến 8 Truyện Tình Cảm Cực Hay !!!

  1. Tui nghĩ Nefertari mà ông anh nhắc tới đứng chung với ông Ramses là nữ 9,dù hơi hư cấu nhưng tui muốn như v.Mấy bạn nghĩ giống tui không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *