3 thoughts on “Sửa Loa Vi Tính Bị Ù Rè

  1. Anh ơi loa Soundmax b30 của em mở lên nghe khoảng 20p nó bị ù loa bass giống như video a vậy đó siu nó hết rồi lại ù e có mua cặp tụ về thay rồi nhưng lâu lâu nó vẫn bị nghe 2-3 làm thì bị 1 lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *