25 thoughts on “sửa loa treble đơn giản và cái kết hay nhất

  1. Kiểu này sửa chữa kiểu này thì vất vả quá tính ra ra giá công không ổn mất thời gian tên thiết bị rách màng loa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *