Sử dụng Multilevel List để đánh số thứ tự và tạo mục lục tự động trong word 2010Các bạn có thể tải file mẫu ở liên kết sau:
File kết quả để thiết lập:
Tham khảo chi tiết bài viết tại:
Sử dụng Mutilevel List trong word giúp chúng ta quản lý các văn bản lớn như các bài báo cáo tiểu luận, khoá luận, luận văn, sách, . . . một cách dễ dàng, đặc biệt là giúp việc tạo mục lục tự động cho văn bản nhanh và hiệu quả.

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

1 thought on “Sử dụng Multilevel List để đánh số thứ tự và tạo mục lục tự động trong word 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *