22 thoughts on “Sticker nhà tạo mẫu chuyện Công chúa ngủ trong rừng Aurora/Sticker tiên hắc ám Meleficent

  1. Chuyen do ac qua minh nha giau ai coi cai do chu 👻👻👻💀💀💀💀👽👽👽👹👹👹👹👾👾👾👾

  2. Em mua ba bộ hình gián em ở nhà 541 nhà ở ĐĂK ĐOA GIA LAI chị đừng nói với bố mẹ em là đặt hàng chị nói là phần thưởng

  3. Ủa có gì đó sai sai chị ơi mới đầu chị nói sẽ kể chuyện công chúa ngủ trong rừng nhưng mấy giây sau chị lại nói các em đoán xem ai sẽ là công Chúa bạch tuyết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *