47 thoughts on “So sánh tóc CỤP và tóc XOĂN SÓNG NƯỚC, kiểu nào sẽ đẹp hơn???

  1. Mặt tròn thay đổi thì dễ, còn mặt dài ốm như e thì thua😭 uốn thì già, suôn thẳng thì mặt dài thêm..

  2. Cháu xem video chú lắm lun ý chú sửa rất nhiều kiểu và lm tất nhiều giúp cho chi6 e có kiểu tóc ưng ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *