6 thoughts on “So sánh phần mềm tính nhiệt heatload Daikin và phần mềm Trace 700

  1. anh Bách anh tính HEAT LOAD ra tải 12.2kw còn TRACE 700 thì tải 17.9kw vậy mình nên chọn theo kết quả nào anh

  2. ủa 2 phần mềm tính ra 2 kết quả khác nhau sao anh Bách không chỉ ra chổ khác biệt vậy anh. trane 17kW, heatload 11kw. anh có thể giải thích dùm em chổ đó đi ạ. em cám ơn anh

  3. anh Bách cho e hỏi nếu công trình mình đang thiết kế không có trong thư viện thời tiết thì làm sao hả a!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *