22 thoughts on “So sánh hiệu năng iPhone 7 Plus với iPhone 6S Plus

  1. Đề nghị người dẫn vid tập đọc nhiều lần trước khi quay vid nhé., thực sự rất khó nghe & rất nhiều người cmt ở dưới trùng ý kiến., tiếp thu, học hỏi biết lắng nghe thì Kênh sẽ phát triển mạnh thêm nữa
    7 lớt., 7 cờ lớt là sao ??
    Đâm quay chu đai 2 ??
    Đít trích gờ 2 ??
    Cờ Rơm là cái gì ??

  2. 7 lớt nhanh hơn chưa đến 1s so với 6s lớt, nếu 6s lớt chạy ios 9 thì ngang bằng:))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *