21 thoughts on “Simple Desktop win10 –Tạo thanh dock, Làm thanh taskbar trong suốt trên win 10

  1. icon trên thann dock hơi to nhỉ, dính sát vào nhau, nếu có khoảng cách thì giữa 2 icon thì sẽ đẹp hơn nhiều

  2. lúc mà em full screen ứng dụng thì cái thanh dock ở dưới không ẩn đi ạ
    anh giúp em với ~~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *