4 thoughts on “Siêu Nhân Khủng Long Cổ Đại Bất Ngờ Hiện Thân – 5 Anh Em Siêu Nhân Hải Tặc Tập 50

  1. Mấy bạn ơi trả lời về mình tập nào mới là tập cuối với tập 51 Tại sao Tạm biệt các Siêu Nhân Hải Tặc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *