7 thoughts on “Siêu âm trong chấn thương – Phần 2- Đánh giá trong chấn thương (update)

  1. Cảm ơn thầy rất nhiều, bài giảng rất rõ ràng thầy, thích cách giảng của thầy, mog thầy ra tiếp để bọn e dc học hỏi thêm, tiện cho e hỏi có nên lau đầu dò sau khi dùng ko thầy, hay cứ để gel như v r cất đi ạ, 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *