6 thoughts on “SH.3115.Lên Tam Đảo như đi lên mây trời hôm nay.

  1. K đến tận nơi, k xem kênh ĐS, đâu có biết cảnh đẹp thế này… Mẹ có vẻ thích chụp ảnh hơn con gái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *