6 thoughts on “Schannel – Mở hộp loa di động dành cho ôtô- Jabra FREEWAY – CellphoneS

  1. có thể làm sao mà reviwer dùng từ ngắn gọn,tự nhiên.tránh gây khó chịu cho người nghe sẽ hay hơn.thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *