Sáng đi bộ trên Bãi Sau Vũng Tàu thơ mộng 2.4.2019Cẩm nang du lịch qua videos.
Sáng đi bộ trên Bãi Sau Vũng Tàu thơ mộng 2.4.2019
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019 #VungTau

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

3 thoughts on “Sáng đi bộ trên Bãi Sau Vũng Tàu thơ mộng 2.4.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *