8 thoughts on “SALAD BƠ | Biến hóa hoàn hảo với trái bơ | Bếp Của Vợ

  1. Đúng là số 1, quá quan hảo vọng nói rất truyền cảm dễ thương,ban tay rất đẹp , món ăn đơn giản dễ làm mà chắc 1 điều là ngọn lắm , cảm ơn em em tuyệt lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *