3 thoughts on “Running man ep 240 – cut (Vietsub)

  1. Đoạn cuối trao phần thưởng liệu Ji suk jin có đi về thật k nhỉ hay vẫn quay lại trao cho mn còn lại?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *