6 thoughts on “Running man cut ep 291, Question & Answer

  1. Từ lúc có 2 tv mới thì Huơu đã mất danh hiệu Em út ngốc nghếch rồi.. haizz vẫn k thể chấp nhận SM- SC dc ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *