26 thoughts on “Review SOUL OF CHOGOKIN GX-88 Dairugger XV Part2

  1. – Duy: "mấy cái khớp/chi tiết này rất mỏng/dễ gãy, thao tác rất là sợ luôn các bạn, phải hết sức cẩn thận luôn các bạn"
    – Vẫn là Duy: dựt cái pặc!

  2. Thấy mẫu này mà tức con super minipla dancouga. Thiệt giờ chỉ con dòng của ss là ok, mấy mẫu super robo hổng hiểu sao bandai làm ẩu quá ha anh Duy

  3. 15 cái xe kết hợp với nhau thành robo,quá đỉnh.Chất xám của ng nhật là ko thể bàn,phải mua thui!!!

  4. Vậy theo anh sao bandai lại tập trung nhiều chi thương hiệu không nổi tiếng và ít cho thương hiệu lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *