16 thoughts on “Review Laplace mobile VTC game sắp ra mắt

  1. Debuff là mấy cái đại loại như làm chậm , giảm giáp , giảm dame , giảm chính xác hay giảm kháng phép đó ông êiiiiiii :)))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *