Review khoa Kinh doanh Quốc tế Học viện Ngân hàng🤔 Bạn nghĩ gì về Ngành Kinh doanh Quốc tế?
🤔 Bạn nghĩ gì về Khoa Kinh doanh Quốc tế – Học viện Ngân hàng??
🤔 Bạn nghĩ gì về Thầy Cô Khoa KDQT – HVNH???
🤔 Bạn nghĩ gì về Chương trình đào tạo 100% môn chuyên ngành bằng tiếng Anh????
Cùng xem clip để biết chính các bạn sinh viên đang theo học tại Khoa KDQT – HVNH và các bạn sinh viên Khoa khác nghĩ gì về KDQT nhé!!!

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *