2 thoughts on “Review bánh trung thu lava sầu riêng làm tại Úc

  1. Chao em
    Rất vui được biết em
    Chi song o Mỹ , hom nay chia se that la hay lam luon , banh ben em lam mau hình đẹp qua
    Ben Mỹ , chi thay lam khg đẹp bang
    Chuc em that la ngon mieng don trung thu 😍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *